09
Mar
10

8 Martie, “ziua femeii”

Cu comentarii

Ziua de 8 martie nu este o sarbătoare ci o comemorare. Nu este o zi dedicată “sexului frumos” aşa cum se crede prin parţile noastre, ci un omagiu adus militantelor pentru drepturile femeilor. Prima zi de 8 martie s-a ţinut în 19 mai 1911 în Germania, Austria, Danemarca şi în alte câteva ţări europene. Data a fost aleasă de femeile germane pentru că, la aceeaşi dată în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă faţă unei revolte armate şi a promis că va face o serie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru femei.

Nu este o “festivitate comunista” aşa cum vociferează unele guri ci o comemorare umanista, pur sânge, recunoscuta pe plan internaţional şi îmbrăţişată chiar şi de naţiuni predominant liberale. Ziua Internaţională a Femeii a fost recunoscută oficial în 1975, de către Naţiunile Unite, care nu sunt tocmai comuniste.

În România însă ziua de 8 Martie este tratată ca o serbare de proporţii publice cu caracter sexist prin care este elogiată feminitatea tradiţională, adică exact stereotipul de gen împotriva căruia s-au revoltat militantele cărora le e dedicată ziua de 8 Martie. Cu alte cuvinte o zi cu semnificaţie feminista a fost însuşită de opozanţii mişcării.

Am putea “sărbători” cu acelaşi elan şi ziua internaţională anti-consumism invadând supermarketurile şi ziua anti-fumat asaltând cu mahoarcă spaţiile publice şi ziua internaţională a ecologiei printr-o ieşire în natură la volanul unui automobil mamut care poluează cât zece obişnuite.

În România ziua de 8 Martie a fost de aşa natură înţeleasă încât s-a transformat într-o « cântare a femeii » pe versuri din folclorul misogin.

Fără comentarii

“Daruri” biblice pentru femei:

Geneza 3:16 – “Femeii i-a zis: “Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine”.”

Leviticul 21:9 – “Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc”.

Levticul 12:2 şi 12:5 – “Orice mama trebuie sa primeasca pedeapsa dupa ce a dat nastere !

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: “Când o femeie va rămâne însărcinată, şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei.

Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile, ca să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de nici un lucru sfânt, şi să nu se ducă la sfântul locaş, până nu se vor împlini zilele curăţirii ei”.

Deuteronomul 22:22, 22-24 – “Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi femeia. Să curăţi astfel răul din mijlocul lui Israel.

Dacă o fată fecioară este logodită, şi o întâlneşte un om în cetate şi se culcă cu ea, să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre, şi să moară amândoi: fata, pentru că n-a ţipat în cetate, şi omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să curăţi astfel răul din mijlocul tău.”

Deuteronomul 22:28-29 – “Dacă un om întâlneşte o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, şi se întâmplă să fie prinşi, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint; şi, pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevastă, şi nu va putea s-o gonească, toată viaţa lui”.

Deuteronomul 25:11 – 25:12 – “Când doi oameni se vor certa unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase, să-i tai mâna: să n-ai nici o milă de ea”.

Judecatorii 19:24, 19:25 – “Iată că am o fată fecioară, şi omul acesta are o ţiitoare; vi le voi aduce afară: necinstiţi-le, şi faceţi-le ce vă va plăcea. Dar nu săvârşiţi cu omul acesta o faptă aşa de nelegiuită. Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci omul şi-a luat ţiitoarea, şi le-a adus-o afară. Ei s-au împreunat cu ea, şi şi-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineaţa: şi i-au dat drumul când se lumina de ziuă”.

Corinteni 1,11:3, 11:8, 11:9 – “Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”

Timotei 12: 9 – „Femeile să se roage în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială….”

14:34 – 14:35 – “Femeia sa taca si sa fie supusa barbatului ! Femeia nu are voie sa vorbeasca in Biserica”.

2:11-14 – „Femeia să înveţe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, să se ridice mai presus de bărbat ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam şi apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii”.

“Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică”.

Efeseni 5:22-5:24 – “Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Si după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile”.

Advertisements

0 Responses to “8 Martie, “ziua femeii””  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


copyright Ilinca Bernea

Motto:

"For moral reasons ... the world appears to me to be put together in such a painful way that I prefer to believe that it was not created ... intentionally."
- Stanisław Lem

"The most henious and the must cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives".
- Mohandas K Gandhi, Young India, July 7, 1950

“Organized Christianity has probably done
more to retard the ideals that were it’s founders
than any other agency in the World.”
– Richard Le Gallienne

"I distrust those people who know so well what God wants them to do because I notice it always coincides with their own desires." - Susan B. Anthony

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 754 other followers


%d bloggers like this: