31
May
10

Teii

Când şi când, în viaţa fiecăruia presupun, sunt momente în care piramida lui Maslow se clatină sau se răstoarnă de-a dreptul, momente când nevoile primare şi secundare sunt surclasate sau înăbuşite de stări crepusculare, de doruri fără obiect care te iau mai totdeauna prin surpindere şi în stăpânire. În faţa lor eşti mai neajutorat chiar decât în faţa guvernului care te ţine fără servici sau pe buget de austeritate, mai neajutorat decât atunci când îţi rupi un picior sau o mână, decât atunci când te persecută o migrenă sau îţi dă târcoale disperarea… Tânjeala pe care unii autori o califică drept foame metafizică, iar alţii drept melancolie pură îţi soarce ultima picătură de vlagă, în faţa ei pălesc şi sfânta raţiune şi revoltele cotidiene şi lipsa banilor, până şi criza de motivaţie şi de éntuziasm sunt umbrite, trecute în rezervă de febra nostalgic obscură care îţi fărâmiţează fiinţa.

Printe multele contradicţii care îşi dispută unica mea inimă este şi aceea a stărilor de iunie, luna mea favorabilă, cea în care simt că cerul e cel mai aproape de pământ, simţurile interioare mi se amplifică şi lumea înconjurătoare îmi pare mai consistentă, mai reală şi mai vie. Însă, în aceeaşi perioadă înfloresc teii… şi de aici erupe paradoxul.

În gândire paradoxurile sunt jocuri agreabile. Când se manifestă în simţire, însă, te poţi răni zdravăn în ele. Dorul, melancolia şi toate sortimentele de nostalgie sunt materia primă a paradoxurilor din trăire.

Pleşu nota în Pitoresc şi Melancolie, cu fineţea lui caracteristică: “A melancoliza înseamnă a contempla natura ca pe un posibil fără realizare, ca pe o şansă ratată sau ca pe o speranţă fără finalitate”.

Teii… încep să îşi risipească parfumul atunci când florile sunt deja ofilite şi cad sau intră în putrefacţie. E o mireasmă a morţii. Cea mai tulburătoare pe care o ştiu pe lume. În acest parfum e conţinută formula secretă a dragostei, ceea ce o face irezistibilă şi absurdă totodată, inevitabilă şi imposibilă, prezentă şi absentă, reală şi ireală. Parfumul teilor redă indestructibila legătură dintre splendoare şi efemeritate. Punctul cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat al fiinţei se unesc în unda melancoliei pe care o transportă mirosul florilor de tei. Parfumul asta fascinant şi totodată bolnav evocă absolutul intangibil, de neîmplinit, al iubirii. Lucrurile nu se pot împlini – desăvârşi – decât cu condiţia imuabilităţii. A eternităţii. Tot ceea ce e supus transformării este atins de neajunsul esenţial al existenţei temporale şi care nu e moartea, ci frumuseţea, că nu moartea e cea care doare, ci frumuseţea care se stinge în ea…

Sensul iubirii de viaţă, de lume, de natură, de un celălalt privilegiat e în această efemeritate a splendorii, în neîmplinirea pe care frumuseţea ne-o încrustează în suflete ca un fier înroşit. Frumuseţea şi dragostea nu pot fi niciodată împlinite, atinse, stăpânite, putem doar tânji după ele… Doar partea intelectuală a fiinţei, platonic spus, îşi poate găsi echilibrul, poate găsi sensuri, explicaţii, raţiuni ale existenţei. Partea umbroasă, sensibilă, “femeiască” din fiecare dintre noi, natura intimă e hărăzită dezechilibrului, misterului, neîmplinirii, chinului, irepetabilului, prefacerii continue. Ca şi arta această dimensiune a fiinţei nu are menirea de a ne limpezi, de a ne satisface dorinţele, de-a ne ajuta să înţelegem universul ci de a-i “adânci misterul”, cum spunea Francis Bacon. Şi forţa de atracţie. Nerval vorbea de acel “soleil noir de la melancolie”…

Trăirea estetică este prin excelenţă melancolică, saturniană, este legată de splendoarea pe care timpul ne-o dăruieşte şi apoi o devorează.

Iar parfumul de tei ne-o restituite, câteva zile pe an, ca să nu ne lase să ne odihnim sufletele într-o lume a ideilor pure, în care nu există întristare şi durere.

Melancolia nu e doar esenţă a durerii fără obiect, este şi sens al acestei dureri, pe care nu îl putem găsi în suferinţa brută a victimităţii. Există suferinţe purificatoare şi suferinţe umilitoare, degradante. Melancolia e un purgatoriu al fiinţei, o stare acvatică, contemplativă, în care viaţa şi moartea se unesc într-o îmbrăţişare inevitabilă, care le dă ambelor sens.

În anul în care m-am născut tata a plantat în grădina blocului un tei. El e fratele meu, geamănul meu vegetal. Uneori îl invoc şi îl rog să mă ajute, de departe. Alteori îmi imaginez pur şi simplu că îmi sprijin tâmplele obosite de trunchiul lui. Mă întreb uneori dacă şi el mă visează. Pe prietenul meu imaginar din copilărie îl chema Til. Tilo înseamnă tei în spaniolă. Mă întreb dacă vom îmbătrâni împreună, dacă îmi va supravieţui… dacă l-am dezamăgit vreodată pe fratele meu, teiul.

Advertisements

1 Response to “Teii”


  1. 1 Dumitru Agachi
    31/05/2010 at 9:04 am

    Splendidă şi rafinată simbolica pe care o surprindeti, parfumul florii de tei ca unul al morţii…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


copyright Ilinca Bernea

Motto:

"For moral reasons ... the world appears to me to be put together in such a painful way that I prefer to believe that it was not created ... intentionally."
- Stanisław Lem

"The most henious and the must cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives".
- Mohandas K Gandhi, Young India, July 7, 1950

“Organized Christianity has probably done
more to retard the ideals that were it’s founders
than any other agency in the World.”
– Richard Le Gallienne

"I distrust those people who know so well what God wants them to do because I notice it always coincides with their own desires." - Susan B. Anthony

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 754 other followers


%d bloggers like this: